Koordinatorica volontera:

Kristina Vrban

VOLONTERI/VOLONTERKE:

Tajana Puškarić

Kristina Jurković

Ivana Šimac

Volonteri su ljubav u pokretu!