Glavni ciljevi udruge su:

 • poticanja na volonterski rad i aktivno sudjelovanje u zajednici
 • upoznavanje s kulturnom i spomeničkom baštinom sela Rastoka i šire regije i razvijanje svijesti za njeno očuvanje
 • poticanje razvoja i jačanje lokalne zajednice, te jačanje kapaciteta i razvoj mreže seoskih zajednica;
 • promicanje životnog stila koji se zasniva na povratku življenja u skladu s prirodom i ekološkoj osviještenosti;
 • povećanje razine javne svijesti o mogućnostima samoodrživih obiteljskih gospodarstva i obnovljivim prirodnim resursima;
 • promicanje zaštite prirode na temelju očuvanja bioraznolikosti;
 • posredovanje i upoznavanje novih metoda u jačanju osobnih, socijalnih i osobnih kompetencija
 • razvijanje inovativnih i dugoročnih projekata u svrhu poboljšanja uvjeta života u selu
 • jačanje kapaciteta razvoja održivog eko turizma
 • organiziranje radnih akcija uređenja okoliša

The main aims of the association:

 • Encourage the volunteering and active incorporation in the association
 • Presenting culture and historiological life of the village and wider area and development of the awareness for it’s protection
 • Encouraging the development of the local association of the village and making a network with the other local associations
 • Promotion of the lifestyle which is nature and eco-friendly
 • Developing a public awareness of the opportunities of the family agriculture economical associations and renewable resources
 • Promotion of the environmental protection based on biodiversity
 • Collateralizing and meeting new methods in building up a personal and social skills
 • Development of innovating and long-term projects for the promotion and the development of the village
 • Building up the capacity of the eco-based tourism
 • Organization of community service for the environmental development